Forside  Historie Nyheder Restaurering Galleri Butikken Links Mølleudvalg
          Velkommen til Mandø Mølle

Mandø er beliggende i Vadehavet mellem Fanø og Rømø. Mandø
mølle er øens højeste bygning, der kan ses viden om, og som derfor naturligt er blevet øens vartegn.

Møllen ejes i dag af Mandøforeningen, der søger at bevare møllen
som vartegn og turistmål. Et mølleudvalg forestår ved hjælp af frivillige,
at skaffe midler til driften, bl.a. ved støttearrangementer og salg af
souvenirs m.v.

Øen besøges årligt af ca. 75.000 endagsturister, og møllen vil være
åben i højsæsonen, og i øvrigt efter nærmere aftale.
Foto: Marie B. Drivsholm
Vær med til at sikre
Mandøs vartegn

Store som små støttebeløb er meget velkomne, beløbet kan
indsættes på møllens konto i Skjern Bank Ribe

Reg. nummer:
7780 Konto nummer:
0001921337
     Støttearrangementer og
             souvenirs salg

Mølleudvalget arrangerer løbende arrangementer til støtte for Mandø Mølle.
Se mere på Mandø foreningens
hjemmeside og under nyheder.

Ydermere er der salg af souvenirs til fordel for Mandø Mølle fra Mandø Brugs.

 
Formand for mølleudvalget Jens Hye 20 56 67 27     JHH WebDesign